Skip links

KVKK Mevzuat

Karekta Bilgi Teknolojileri Eğitim Ve Danışmanlık Limited Şirketi’ (“Karekta”) olarak
kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve
özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili
haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, KVKK ‘da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta
adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?
Karekta olarak sizlere hizmet sağlayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek
ve sizi Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için
kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz yurtiçinde birlikte çalışmakta olduğumuz iştiraklarımız, yurt dışında yer
alan tedarikçilerimiz, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya
faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla
paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak
üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?
Karekta ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve
Karekta standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
Karekta olarak kişisel verilerinizi KVKK ‘ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md.
7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca
verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel
verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam
edilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış
olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz;
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır.
Keşfet
<->