Skip links

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

“ÇALIŞAN BAĞLILIĞI” ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?

Çalışan bağlılığı, bir çalışanın işine duyduğu heves ve adanmışlığın seviyesini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Kişinin kendi isteğiyle ortaya koyduğu eforu, sadakati ve bundan tatmin olması gibi etkenleri de göz önüne aldığımızda çalışan bağlılığının daha çok içsel bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.

Son yıllarda, tüm çalışanların benzer ve tekdüze metotlarla motive edilemeyeceği giderek daha görünür olmaya başladı. Kurumdaki her bir çalışanın, çalışan kimliğinden öte farklı arka planlardan geldiği, dolayısıyla da farklı biçimlerde yönetilmesi gerektiği anlaşıldı. Modern literatürde ve uygulamalarda artık daha bireyselleşmiş ve özgün çözüm önerileri öne çıkıyor. Enneagram temelli sistemler de bu noktada kişiye özel çözümler sunabildiği için iş hayatında yaygın bir kullanım alanı kazandı.

Bağlılığı yüksek çalışanların genel özelliklerine baktığımızda kurumlarına birçok fayda sağladıklarını görebiliriz. Örneğin yüksek bağlılığa sahip çalışanlar sayesinde müşteri memnuniyetinin arttığını, kurumun yeteneklerini çalışanlarını daha kolay tuttuklarını ve genel verimliliğin arttığını gözlemleriz. Bu tür çalışanlar firmanın kendilerine değer verdiğini hissederler. İşlerini ve kurumlarının gösterdiği performansı ciddiye alırlar. Tüm bunların yanında genel anlamda toplum için de yararlı bir iş yaptıklarını farkederler.
Yaratıcılıklarını daha iyi kullanırlar ve işyerinde daha enerjiktirler. Yeni fikirler üretirler, iş arkadaşlarına yardımcı olurlar ve zorlukların üstesinden kolayca kalkarlar. Çalışanlarının bu davranışlarına karşılık da kurumlar onlar için daha destekleyici bir çevre oluşturur. Ortak hedefleri başarmaları için yardımlarını sunar ve onları ödüllendirirler.

Çalışan Bağlılığı Neden Daha Bireyselleştirilmiş Yöntemlerle Ele Alınmalıdır?

Daha önce de belirttiğimiz gibi son yıllarda şirket yönetimi tarafından dayatılan ve herkes için geçerli olduğu varsayılan yaklaşımların istenen sonucu getirmediği görülmüştür. Bunun yerine çalışanların kişiliklerini detaylıca göz önüne alan daha insancıl yaklaşımlar benimsenmiştir. Deloitte ve Gallup gibi uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketlerinin verilerine göre, çalışan bağlılığı küresel ölçekte %20 seviyelerindedir. Dolayısıyla bu, geriye kalan yaklaşık %80’lik çok büyük bir oran çalışanın ya yeterince bağlı olmadığı ya da işlerinden tamamen hoşnutsuz oldukları anlamına gelmektedir. Bu istatistik neticesinde her yıl ülkemizde milyarlarca liralık bir zarara neden olduğu sonucuna varılabilir.

Bağlılıklarını arttırmak için çalışanlarınızın kişiliklerine özgü bir tarz benimsemek için gereksinimlerinize uygun bir araca ihtiyaç duyarsınız. Bu noktada bitest’ten yardım alabilirsiniz. Türk psikolog ve psikometristlerden oluşan ekibimizce geliştirilen bitest Kişilik Envanteri çalışanlarınızı daha iyi tanımanıza yardımcı olur. Böylece çalışanlarınızın genel kişilik özelliklerini, iletişim tarzlarını, temel motivasyon kaynaklarını, iş yapma tarzlarını, eğitim ihtiyaç analizini ve daha birçok bilgiyi içeren ayrıntılı bir rapora ve çalışma ekiplerinizi yönetmenize yardımcı olacak kurumsal panelimize sahip olabilirsiniz.

Çoğu zaman bizi motive eden şeylerin diğer insanları da motive edeceğini varsayarız. Oysa herkesin motivasyon kaynakları farklıdır.

Örneğin Mükemmeliyetçi Kişilik Tipi’nden bir yönetici kurallara hassasiyetle uyulan disiplinli bir ortam ve çalışanlar isteyecektir. Fakat Analitik Kişilik Tipi’nden bir çalışan yerine getirmesi gereken sorumlulukların kendisine belirtilmesini, ardından bunları nasıl yerine getirdiği konusunda ise özgürlük sağlanmasını tercih eder. Dolayısıyla kişiye uygun bir rehberlik sağlamanız çalışan bağlılığını arttırır ve aynı zamanda işyerindeki kişilerarası uyumu da geliştirir.

Kişilik Tiplerine Göre Çalışanlarınıza Karşı Benimsemenizi Önerdiğimiz Yaklaşımlar


 

1.    Mükemmeliyetçi:
Yöneticisinin etik değerleri önemsemesini, disiplin ve düzene değer vermesini, kurumun kültürüne ve değerlerine karşı hassasiyet taşımasını ister. İşlerini en doğru biçimde ve yüksek nitelikli yapma yönlerini destekleyin.

2.    Yardımsever:
Çalıştığı insanlarla güçlü ve samimi bir ilişki kurmak ister.  Cömertliğini, fedakarlığını, insanlarla kurduğu iyi ilişkileri takdir edin.

3.    Başarı Odaklı:

Öne çıkmak, farkedilmek ve mesleğinde en iyisi olduğunun bilinmesini ister. Çalışkanlığını ve başarılarını kalabalık içinde övün.

4.    Özgün:
Maddi motivasyonları yoktur. İşinde anlam ve benzersizlik arar. Yaratıcılıklarını ve yaptıklarının nasıl fark yarattığını gördüğünüzü belli edin.

5.    Analitik:
Öğrenmek ve gelişmek ister. Bilgisine, uzmanlığına ve fikirlerinin değerliliğine güvendiğinizi birebir kaldığınız anlarda belirtin.

6.    Güvenilir:
Derinden güvenebileceği takım arkadaşlarıyla ortak bir hedef doğrultusunda mücadele etmeyi sever. Takıma ve iş arkadaşlarına olan sadakatine, sorunları kolayca tespit edebilme yeteneğine güvenin.

7.    Maceracı:
Olabildiğince çok farklı fırsata sahip olmak ve farklı şeyler denemek ister. Hevesliliğini, coşkun enerjisini, yaratıcı fikirlerini teşvik edin.

8.    İddialı:
Güçlü olmak ve çevresinde bir etki yaratmak ister. Sarsılmazlığını ve takım arkadaşlarına olan tavizsiz desteğini öne çıkarın.

9.    Barıçı:
Sakin, huzurlu ve uyumlu bir çalışma ortamı ister. Çalışma arkadaşlarına sağladığı manevi motivasyonu ve çatışmaları önleme özelliğini destekleyin.

 

Hazırlayan: Psikolog A. Soykan ÇELİK

Yorum

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır.
Keşfet
<->