Skip links

Hibrit Çalışma Sistemi Kişiliğinize Uygun Mu?

bitest-hibrit çalışma blog Hibrit çalışma, uzun süredir üzerinde tartışılsa da pandemi döneminden sonra tam anlamıyla yaşamımıza girmiş bir kavram. Hibrit çalışmayı bir anlamda, sabit çalışma saatlerinde fiziksel bir ofiste çalışmayı gerektiren geleneksel yöntem ile tamamen ofis dışında esnek saatlerde çalışılan daha yeni bir yöntemin harmanlanması olarak tanımlayabiliriz. Buna ek olarak tek bir tip hibrit çalışmadan bahsedemeyiz. Bu alanda elimizde üç farklı model bulunuyor;
  • Birincisinde çalışanlar ne zaman uzaktan ne zaman ofiste çalışacaklarını kendileri seçiyor.
  • Bir diğerinde tüm çalışanlar için şirket tarafından önceden belirlenmiş sabit uzaktan çalışma günleri oluyor.
  • Sonuncu modelde ise uzaktan/ofiste çalışma takvimi her hafta ya da her ay yeniden belirleniyor.
Çalışma ortamındaki her bir değişken gibi hibrit çalışmanın da farklı avantajları ya da dezavantajları bulunsa da bu yazıda, farklı kişilik tiplerinden çalışanların hibrit çalışmaya nasıl tepki vereceği, ne ölçüde faydalanabileceği, yöneticinin nasıl bir yol izlemesi gerektiği gibi noktalar üzerinde durmak amacımız için daha anlamlı olabilir. Doğası gereği sosyal bir canlı olan insan, davranışlarını toplum içindeki diğer bireylerle kurduğu iletişim ve etkileşim sonucu şekillendirir. Bir diğer deyişle her davranışın altında bir neden-sonuç ilişkisi yatar. Çoğu zaman günümüzün büyük bir kısmını iş yaşamı ve bu ortamdaki insanlarla etkileşimlerimiz kaplar. Dolayısıyla insan davranışlarının altındaki mekanizmayı kavradığımızda hem daha verimli bir çalışma ortaya koyabilir hem de çalışanlarımızın mutluluğunu daha üst seviyeye çekebiliriz. bitest-hibrit çalışma blog Enneagram kişilik tipinizi keşfetmek için https://testapp.bitest.org/ adresinden Bitest’i ücretsiz uygulayabilirsiniz. Farklı Enneagram Kişilik Tiplerinden Çalışanların Hibrit Çalışma Modeline Olası Bakış Açıları Her ne kadar çalışanların büyük bir kısmı için hibrit çalışma olumlu algılanan bir çalışma tarzı gibi görünse de bu konuda kritik bireysel farklılıklar göze çarpmaktadır. Çalışan grubunun çoğu için hibrit çalışma aileleriyle ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilme, trafikte vakit kaybetmeme, daha konforlu bir çalışma ortamı gibi anlamlar ifade etse de bir kısım çalışan için de hareketsiz kalmanın getirdiği sıkıntılara ve sosyal olarak izole olma ihtimaline yol açabilir. Dolayısıyla kişilik özellikleri dışında ekonomik, sosyal ya da sağlıkla ilgili değişkenlerin de dikkate alınması gerekse de Enneagram kişilik tiplerine bağlı olarak çalışanlarınızın olası tepkileri doğal olarak farklılık gösterecektir. bitest-hibrit çalışma blog Tip 1 Mükemmeliyetçi: Kurallara ve düzene gönülden bağlı, sistematik çalışmayı tercih eden, çalışkan ve hatta bazen de işkolik kişilerdir. En rahat ettikleri ortam geleneksel çalışma düzenidir. Standart çalışma saatleri içinde fiziksel olarak ofiste çalışmayı tercih ederler. Uzaktan çalışmak motivasyonlarını düşürebilir çünkü evde ya da ofis dışı başka bir mekanda çalışırken, aradıkları düzen ve sistemlilik hissini bulamayabilirler. Uzaktan çalışırken işlerini aksatmayacaklarına güvenebilirsiniz. Fakat kendilerine fazla yüklenmediklerinden emin olmalısınız. Zaman zaman işkolikliğe varan bir seviyeye varabildikleri için evdeyken mesailerini doldurduklarını “unutabilir”ler. Kendi işyüklerinden fazla iş yapabilirler. Bunun yanında evdense ofiste çalışmayı talep ettiklerinde mümkün olduğunca bu taleplerini karşılamanız yararlı olabilir. Tip 2- Yardımsever: İnsanlarla samimi ilişkiler kurmayı seven, iletişimi kuvvetli, destekleyici kişilerdir. Değişen durumlara hızla uyum sağlayabilseler de uzun süreli uzaktan çalışmaktan hoşlanmayabilirler. Motivasyonlarını sıcak insan ilişkilerinden alırlar. Dolayısıyla uzaktan çalışmak onlar için beraber olmaktan çok hoşlandıkları iş arkadaşlarından uzakta kalmak anlamına gelebilir. Etkileşime giremedikleri bir ortamda uzun süre bulunmaları dikkatlerinin dağılmasına ya da fazlaca sıkılmalarına neden olur. Uzaktan çalışma günlerinin hafta içine dağıtılması onlar için daha verimli olabilir. Bu zaman içinde de üstleriyle sık sık iletişim içinde olmaları motivasyonlarını arttırır. Önemli olan bu iletişimin onları denetliyormuş hissi yaratmadan destekleyici bir üslupta olmasıdır. Tip 3- Başarılı: Hedeflere odaklı, düşünceden çok eyleme geçmeyi seven, pratik kişilerdir. Onlar için süreçten, yöntemlerden, kişilerden ziyade işin başarılı biçimde sonuçlandırılması önemlidir. Dolayısıyla çoğu çalışma şartına kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Tamamen ofisten çalışmak, tamamen uzaktan çalışmak ya da hibrit çalışmak onlar için birinci öncelik değildir. Verdiğiniz görevleri her koşulda ellerinden gelen en iyi biçimde yapmaya çalışacaklardır. Temel motivasyonları farklı olsa da tıpkı Mükemmeliyetçiler gibi Başarılılar da zaman zaman iş/kişisel yaşam dengesini ayarlayamayabilirler. Kendilerine gerekenden fazla yük bindirmeleri ve ellerindeki görevleri de en kusursuz şekilde yapmaya çalışmaları nedeniyle zaman içinde tükenmişliğe yakalanabilirler. Fiziksel olarak ofiste olduklarında en azından bugünlük işlerinin bittiğini, artık dinlenmeleri gerektiğini daha somut biçimde kavrayabilirler. Tip 4- Özgün: Estetik zevkleri gelişmiş, duygularını yoğun yaşayan, yenilikçi ve orijinal fikirler üretebilen kişilerdir. İçedönük yapılarından ve genellikle yeterince iyi seviyede iletişim kuramamalarından dolayı uzaktan çalışmak onlar için daha verimli olabilir. Yalnızken daha iyi konsantre olurlar. Üstelik uzaktan çalışırken, çok gereksinim duydukları özgürlük hissini daha çok hissederler. Her ne kadar uzaktan çalışırken daha rahat ve verimli çalışsalar da uzaktan/ofiste çalışma oranı iyi ayarlanmalıdır. İnsanlardan fazla izole olmamalarına dikkat edilmelidir. Kişisel deneyimlerinize de dayanarak iyi bir çalışma dengesi yakaladığınızda hem çalışanınızın kurumsal kültüre daha iyi adapte olabilmesine hem de daha mutlu bir çalışma yaşamına sahip olabilmesine yardımcı olabilirsiniz. Tip 5- Araştırmacı: Bilgiye düşkün, duygudan çok rasyonel yanlarını kullanan, analiz yetenekleri gelişmiş kişilerdir. İçedönük yapılarından dolayı uzaktan çalışırken daha verimli olabilirler. Mahremiyetlerine düşkün kimseler olduklarından kalabalık ya da fazla iç içe ortamlarda çalışmaktan hoşlanmazlar. Düşünürken yoğun efor harcadıklarından, dikkatlerinin dağılmaması için yalnız kalmayı tercih ederler. Kendilerine verilen görevleri üstüne yararlı ve yaratıcı eklemeler de yaparak yerine getireceklerinden emin olabilirsiniz. Uzaktan çalıştıklarında iş akışlarına çok sık müdahil olmadan, yalnızca önemli noktalarda geri bildirim istemeniz onları stresten uzak tutar. Yine de tıpkı Tip 4-Özgün’lerdeki gibi insanlardan fazla izole olmamalarına dikkat etmelisiniz. Tip 6- Güvenilir: Tehlikelere karşı tetikte ve hazırlıklı, eleştirel düşünme yönü güçlü, sorumluluk bilinci yüksek kişilerdir. Takım çalışmasına yatkınlıklarından ve işteki tüm gelişmelerden haberdar olma isteklerinden dolayı ofiste çalışmaya daha istekli olabilseler de uzaktan çalışmaya da uyum sağlayabilirler. Bu anlamda dengeli bir pozisyonda oldukları söylenebilir. Sorumluluklarını her iki koşulda da eksiksiz yerine getireceklerine güvenebilirsiniz. Uzaktan çalışan bir Güvenilir ile sık sık iletişime geçmeli ve son durumdan haberdar olmasını sağlamalısınız. Bu davranışınız gereksiz paniklemelerini ve telaşlanmalarını engelleyebilir. Bunun yanında ara sıra ufak molalar vermenin ya da temiz bir hava almanın normal olduğunu ve onlara yardımcı olacağını anlamalarını sağlayın. Tip 7- Maceracı: Enerjik, yaratıcı ve uçarı fikirler üretebilen, değişime ve yeniliklere düşkün kişilerdir. İnsanlarla iç içe olmaktan hoşlanmalarından ve yüksek enerjilerinden dolayı ofiste çalışmayı tercih ederler. Dikkatleri kolayca dağılabildiği için ofis ortamındayken konsantrasyonlarını daha kolay toplarlar. Evde ya da başka bir dış ortamda çalışırken çevrelerinde çok fazla uyaran olduğu için farkına bile varmadan başka bir şeyle ilgilenmeye başlamış olabilirler. Uzaktan çalışan bir Maceracıya tek seferde tek bir görev vermeniz faydalı olabilir. Aynı anda birden çok sorumlulukları olduğunda, konudan konuya atlayıp verimsiz bir çalışma gerçekleştirebilirler. Bu kişilik tipinden bir çalışana yaratıcı zekalarını da kısıtlamadan kesin deadlinelar belirlemenizi öneririz. Tip 8-  İddialı Özgüvenli, baskın, korumacı ve liderlik özelliği gelişkin kişilerdir. Takım çalışmasına yatkınlıkları ve dışadönüklükleri nedeniyle uzaktan çalışmaktansa ofiste çalışmayı tercih edebilirler. Takım arkadaşlarıyla daha kolay iletişime geçebilmek, sürece iyice hakim olabilmek ve daha kolay aksiyon alabilmek gibi nedenlerden dolayı ofiste çalışırken daha rahat edebilirler. Yine de uzaktan çalışırken de olağandışı gelişen nedenler haricinde sorunsuz çalışabilirler. Uzaktan çalışırken belirli aralıklarla yer değiştirmeleri ya da doğrudan daha canlı ortamları tercih etmeleri motivasyonlarını yükseltebilir. Sık sık takım arkadaşlarıyla iletişime geçme gereksinimi duyabilirler. Ellerinde takip edilecek net bir outline’a sahip olmaları yararlı olabilir. Tip 9- Barışçı Uzlaşmacı, arabulucu, hem çok iyi dinleyen hem de kendini çok iyi ifade edebilen kişilerdir. Fazla ön plana çıkmak istememeleri ve daha konforlu çalışma şartlarından dolayı uzaktan çalışmayı tercih edebilirler. Yine de harika takım oyuncuları oldukları için ofiste çalışırken de yüksek verimli olacaklardır. Uzaktan çalışırken normal ev ortamlarından daha farklı özel bir çalışma alanına sahip olmaları faydalı olacaktır. Barışçı bir çalışan için stabil bir rutine sahip olmak ve yapacaklarını bir listeye dökmek çok yararlıdır. Uzaktan çalışan Barışçılara net ve detaylı bir çalışma planı sağlamanız bu konuda onlara yardımcı olabilir.    

Yorum

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır.
Keşfet
<->